Verdeel 10 punten over de mogelijkheden die het beste bij jou passen.

Vraag 1/7 Ik houd van werken, omdat...
ik ervan houd om situaties te analyseren en zoveel mogelijk keuzemogelijkheden af te wegen.
ik geinteresseerd ben in het vinden van praktische oplossingen - oplossingen die echt werken.
ik ervan houd het gevoel te hebben dat ik goede samenwerkingsrelaties kweek.
ik een sterke invloed uitoefen (en wil uitoefenen) op de besluitvorming.
ik dan allerlei mensen kan ontmoeten, die iets interessants te bieden hebben.
ik ervan houd om mensen tot overeenstemming te brengen over bepaalde te ondernemen stappen.
ik me in mijn element voel als ik me met volle aandacht kan wijden aan mijn taak.
ik graag terreinen vind die mijn verbeeldingskracht prikkelen.